ติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2890
โทรสาร 0-2516-6115
อีเมล์ museum@bu.ac.th

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30