mobil porno porno porno indir porno porno indir porno indir porno indir porno indir porno izle porno porno porno indir

นิทรรศการถาวร

นิทรรศการถาวรเรื่อง “พัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและการค้าเครื่องปั้นดินเผาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย และเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบในประเทศไทย ซึ่งถูกผลิตจากกลุ่มเตาในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาร์ ที่จัดแสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสินค้าออก รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาเขมรที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็กในประเทศไทยและกลุ่มเตาพนมกุเลนในประเทศกัมพูชา และยังจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อย ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย