mobil porno porno porno indir porno porno indir porno indir porno indir porno indir porno izle porno porno porno indir

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวพิพิธภัณฑสถานฯ ฉบับภาษาอังกฤษได้รับการริเริ่มโดย ดร.รอคซานนา บราวน์ ผู้อำนวยการคนแรก ฉบับแรกออกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และ ความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเพื่อให้พร้อมรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจดหมายข่าวดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการชาวต่างประเทศว่าเป็นจดหมายข่าวที่ให้ความรู้และสามารถอ้างอิงได้ ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างดี ทำให้ทราบความก้าวหน้าของแวดวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานวิทยา

ฉบับปัจจุบัน

V8N3
SEACM_V9_no2
V8N3

ฉบับย้อนหลัง

Vol. 10 no. 3, 2017 Vol. 10 no. 2, 2017 Vol. 10 no. 1, 2016 Vol. 9 no. 3, 2015
Vol. 9 no. 2, 2015 Vol. 9 no. 1, 2015 Vol. 8 no. 3, 2015 Vol. 8 no. 2, 2015
Vol. 8 no. 1, 2014 Vol. 7 no. 3, 2014 Vol. 7 no. 2, 2014 Vol. 7 no. 1, 2013
Vol. 6 no. 2-3, 2013 Vol. 6 no. 1, 2012 Vol. 5 no. 3, 2008 Vol. 5 no. 2, 2008
Vol. 5 no. 1, 2008 Vol. 4 no. 6, 2007 Vol. 4 no. 5, 2007 Vol. 4 no. 4, 2007
Vol. 4 no. 3, 2007 Vol. 4 no. 2, 2007 Vol. 4 no. 1, 2007 Vol. 3 no. 7, 2006
Vol. 3 no. 6, 2006 Vol. 3 no. 5, 2006 Vol. 3 no. 4, 2006 Vol. 3 no. 3, 2006
Vol. 3 no. 2, 2006 Vol. 3 no. 1, 2006 Vol. 2 no. 9, 2005 Vol. 2 no. 8, 2005
Vol. 2 no. 7, 2005 Vol. 2 no. 6, 2005 Vol. 2 no. 5, 2005 Vol. 2 no. 4, 2005
Vol. 2 no. 3, 2005 Vol. 2 no. 2, 2005 Vol. 2 no. 1, 2005 Vol. 1 no. 3, 2004
Vol. 1 no. 2, 2004 Vol. 1 no. 1, 2004