เวลาบริการ

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2561 วันจักรี
6-17 เมษายน 2561 ปิดภาคการศึกษา
1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน
29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2561 วันเข้าพรรษา
30 กรกฎาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
13 สิงหาคม 2561 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
15 ตุลาคม 2561 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ
20 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ปิดภาคการศึกษา
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30