เวลาบริการ

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา
6-16 เมษายน 2562 ปิดภาคการศึกษา
1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ
4-6 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18-20 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
27-29 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
10-12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
12-14 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคม 2562 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
21 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 ปิดภาคการศึกษา
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30