mobil porno porno porno indir porno porno indir porno indir porno indir porno indir porno izle porno porno porno indir

เวลาบริการ

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2560 วันจักรี
10-17 เมษายน 2560 ปิดภาคการศึกษา
5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
20 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ปิดภาคการศึกษา