จดหมายข่าว

จดหมายข่าวพิพิธภัณฑสถานฯ ฉบับภาษาอังกฤษได้รับการริเริ่มโดย ดร.รอคซานนา บราวน์ ผู้อำนวยการคนแรก ฉบับแรกออกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และ ความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเพื่อให้พร้อมรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจดหมายข่าวดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการชาวต่างประเทศว่าเป็นจดหมายข่าวที่ให้ความรู้และสามารถอ้างอิงได้ ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างดี ทำให้ทราบความก้าวหน้าของแวดวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานวิทยา

ฉบับปัจจุบัน

V8N3
SEACM_V9_no2
V8N3

ฉบับย้อนหลัง

Vol. 10 no. 3, 2017 Vol. 10 no. 2, 2017 Vol. 10 no. 1, 2016 Vol. 9 no. 3, 2015
Vol. 9 no. 2, 2015 Vol. 9 no. 1, 2015 Vol. 8 no. 3, 2015 Vol. 8 no. 2, 2015
Vol. 8 no. 1, 2014 Vol. 7 no. 3, 2014 Vol. 7 no. 2, 2014 Vol. 7 no. 1, 2013
Vol. 6 no. 2-3, 2013 Vol. 6 no. 1, 2012 Vol. 5 no. 3, 2008 Vol. 5 no. 2, 2008
Vol. 5 no. 1, 2008 Vol. 4 no. 6, 2007 Vol. 4 no. 5, 2007 Vol. 4 no. 4, 2007
Vol. 4 no. 3, 2007 Vol. 4 no. 2, 2007 Vol. 4 no. 1, 2007 Vol. 3 no. 7, 2006
Vol. 3 no. 6, 2006 Vol. 3 no. 5, 2006 Vol. 3 no. 4, 2006 Vol. 3 no. 3, 2006
Vol. 3 no. 2, 2006 Vol. 3 no. 1, 2006 Vol. 2 no. 9, 2005 Vol. 2 no. 8, 2005
Vol. 2 no. 7, 2005 Vol. 2 no. 6, 2005 Vol. 2 no. 5, 2005 Vol. 2 no. 4, 2005
Vol. 2 no. 3, 2005 Vol. 2 no. 2, 2005 Vol. 2 no. 1, 2005 Vol. 1 no. 3, 2004
Vol. 1 no. 2, 2004 Vol. 1 no. 1, 2004

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30