News_Menu_thai

พิพิธภัณฑสถานฯ เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 10.00-16.00 น.

ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันปิดภาคการศึกษา

  
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30