การเดินทาง

รถส่วนบุคคลและรถแท็กซี่

รถโดยสารประจำทาง

1. รถตู้โดยสารประจำทาง สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) และ สาย ต.118 (ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
2. รถประจำทาง ขสมก. สาย 29, 34, 39, 59, 95ก, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29 และ ปอ. 39 3. รถ บขส. สายภาคเหนือและสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ : กรุณาแจ้งพนักงานขับรถว่าขอลงที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30