ที่ตั้ง

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2407-3888 ต่อ 2890 โทรสาร 0-2407-3999 (อัตโนมัติ) อีเมล museum@bu.ac.th museum_map
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30