เวลาบริการ

เวลาบริการ
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

1-3 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
4 มกราคม-30 กันยายน 2564 ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19
13 ตุลาคม 2564 วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23-25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
4-6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันที่ระลึกพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2564 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม 2564-3 มกราคม 2565 ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30