เวลาบริการ

เวลาบริการ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

1-3 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
21 มกราคม 2566 เปิดบริการกรณีพิเศษ 10.00-16.00 น. นิทรรศการ The Treasure (นิทรรศการร่วมระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
28 มกราคม 2566 เปิดบริการกรณีพิเศษ 10.00-16.00 น. นิทรรศการ The Treasure (นิทรรศการร่วมระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
4 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดบริการกรณีพิเศษ 10.00-16.00 น. นิทรรศการ The Treasure (นิทรรศการร่วมระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
11 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดบริการกรณีพิเศษ 10.00-16.00 น. นิทรรศการ The Treasure (นิทรรศการร่วมระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดบริการกรณีพิเศษ 10.00-16.00 น. นิทรรศการ The Treasure (นิทรรศการร่วมระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
25 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดบริการกรณีพิเศษ 10.00-16.00 น. นิทรรศการ The Treasure (นิทรรศการร่วมระหว่างหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2566 วันจักรี
8 – 17 เมษายน 2566 ปิดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ
4-5 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคลและวันหยุดเพิ่มเติม
1 มิถุนายน 2566 ต้อนรับแขกมหาวิทยาลัย
5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา
28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 – 2 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
22 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ปิดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30