เวลาบริการ

เวลาบริการ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปฏิทินวันปิดบริการ

1-2 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 – 16 เมษายน 2567 ปิดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
21 ธันวาคม 2567 – 1 มกราคม 2568 ปิดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30