ติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2407 3888 ต่อ 2890 โทรสาร 0 2407 3999 (อัตโนมัติ) อีเมล์ museum@bu.ac.th

Thailand-Flag-30 United-Kingdom-Flag-30